วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554


Picture
Picture

พุทธศาสนสุภาษิต มากมายคลิก....

มองแต่ดี
เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา 

จงเลือกเอา ส่วนดี เขามีอยู่

เป็นประโยชน์ ต่อโลกบ้าง ยังน่าดู

ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย

จะมองหา คนมีดี แต่ฝ่ายเดียว

อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย

เหมือนค้นหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย

ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริงฯ
********************

อยากดี เด่น ดังเขาอยากดี เท่าไร ให้เขาเถิดไม่ต้องเกิด แข่งดี มีแต่เสีย
ริษยา คือทุรกรรม ทำให้เพลีย
ทั้งลูกเมีย พลอยลำบาก มันมากความ

เขาอยากเด่น เท่าไหร่ให้เขาเถิด จะไม่เกิด กรรมกะลี ที่ซ้ำสาม
มุฑิตา สาธุกรรม ทำให้งาม

สมานความ รักใคร่ เป็นไมตรี
เขาอยากดัง เท่าไร ให้เขาเถิด
ช่วยชูเชิด ให้ประจักษ์ ด้วยศักดิ์ศรี
ให้ดังก้อง ท้องฟ้า อย่างอัสนี
ต่างฝ่ายมี ผลงาม ตามเรื่องตน 

มนต์คลายโกรธถ้าพูดไป เขาไม่รู้ อย่าดุเขา ว่าโง่เง่า งมเงอะ เซอะหนักหนา
ตัวเรา ทำไม ไม่โกรธา ว่าพูดจา ให้เขา ไม่เข้าใจ
โทษผู้อื่น แลเห็น เป็นภูเขา โทษของเรา แลไม่เห็น เท่าเส้นผม

ตดคนอื่น เหม็นเบื่อ เราเหลือทน ตดของตน ถึงเหม็น ไม่เป็นไร
จะหาใคร เหมาะใจ ที่ไหนเล่า ตัวของเรา ยังไม่ เหมาะใจหนา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รู้ล่วงหน้า เสียก่อน ไม่ร้อนใจ

แม้ชื่อว่า โกรธเขา แต่เราร้อน เดินนั่งนอน ร้อนในอก แทบหมกไหม้
แล้วยังดื้อ ถือโทษ โกรธทำไม ได้อะไร เป็นประโยชน์ โปรดตรองดู
เรื่องข้องจิต ผิดมา แต่ครั้งก่อน จะคิดย้อน ให้ร้อนใจ ทำไมหนา
คนชอบเอา เรื่องเก่า มาเผาอุรา ช่างเซ่อซ่า ฉลาดน้อย ด้อยEQ.